Za odpovedana potovanja, ki jih je odpovedal organizator potovanja ali letalska družba in do katerih je prišlo zaradi višje sile oziroma izrednih razmer povročenih z Covid-19, smo izdali vrednotnice. 

Vrednotnice omogočajo koriščenje dobroimetja v 24 mesecih od izdaje za rezervacijo kateregakoli potovanja ali počitnic, ki ga prodajamo na naši spletni strani. Če se z vrednotnico ne izkoristite v 24 mesecih, se izplačajo v denarju.

Za več vprašanj smo vam na voljo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in v nekaj urah vam bomo odgovorili.

Vrednotnice so zakonsko urejene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), (Uradni list 61/2020 z dne 30.4.2020) kjer je v okviru 43.člena dodan 101- a člen.

https://www.gov.si/novice/2020-05-04-odpoved-turisticnih-aranzmajev-zaradi-epidemije-covid-19-vrednotnice/

»101.a člen (vrednotnice)

(1) Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika.
(2) Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.
(3) Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.
(4) Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem.
(5) Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.
(6) Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin iz prvega odstavka tega člena.
 

Obrazložitev zakonodajalca k 43. členu, kjer je dodan 101.a člen:

Z amandmajem se želi omiliti posledice vpliva epidemije COVID-19 na področju turističnih paketov. Množične odpovedi pogodb o paketnih potovanjih namreč vplivajo na likvidnost organizatorjev potovanj, zato obstaja nevarnost, da organizatorji potovanj trenutno ne bi zmogli vrniti vseh plačil potrošnikov in bi potrošniki v primeru stečaja organizatorja potovanja ostali brez pretežnega dela plačil oziroma morda celo brez kakršnega koli vračila plačil. Zato je nujno, da se zaščiti potrošnike in že s tem zakonom naslovi to problematiko. Z amandmajem se za čas neizogibnih in izrednih okoliščin uzakoni dodatna razlaga določb Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18, v nadaljevanju: ZVPot), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih (v nadaljevanju: Direktiva (EU) 2015/2302).

Predlagatelj pojasnjuje, da predlagana določba sledi duhu Direktive (EU) 2015/2302 in da je pri pripravi predloga določb upošteval tudi Smernice Evropske komisije z dne 19. 3. 2020 (Information on the Package Travel Directive in connection 64 with the Covid-19), ki dodatno pojasnjujejo določbe Direktive (EU) 2015/2302. Predlagana določba za čas neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija COVID-19, omogoča bolj fleksibilno tolmačenje ZVPot in predstavlja zakonsko podlago, da organizatorji potovanj lahko izpolnijo svojo obveznost vračila plačil potrošnika na način, da potrošniku izdajo vrednotnico v vrednosti plačanega zneska. Vrednotnica se glasi na prinosnika in jo potrošnik lahko kadarkoli in brez posebnih instrumentov prenese na drugega potrošnika. Potrošniku je omogočeno, da vrednotnico v roku 24 mesecev od njene izdaje unovči in z njo plača enak ali drugi turistični paket. V kolikor pa potrošnik v obdobju 24 mesecev od izdaje vrednotnice zase pri organizatorju potovanja ne bi našel ustreznega turističnega paketa, lahko po preteku tega obdobja v roku 14 dni od organizatorja potovanja zahteva, da mu v roku 14 dni od prejema zahtevka potrošnika vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica. Prvi odstavek 58. člena ZVPot določa, da mora organizator potovanja zagotoviti jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.

Ker je s prvim odstavkom tega člena določeno, da se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost vračila plačil potrošniku, v kolikor potrošniku njegova plačila vrne z izdajo vrednotnice, se s tretjim odstavkom tega člena določa, da jamstvo po ZVPot velja tudi za izdano vrednotnico. S tem se določa varovalo za potrošnike za primer, če bi bilo kljub izdaji vrednotnic poslovanje organizatorjev potovanj tako okrnjeno, da bi se ti znašli v likvidnostnih težavah in potrošniki izdanih vrednotnic po koncu epidemije COVID-19 ne bi mogli unovčiti.

V četrtem odstavku je določeno še varovalo za potrošnika za primer, da se pri določenih organizatorjih potovanj kljub tem sprejetim ukrepom ne bo preprečilo začetka postopkov zaradi insolventnosti. Določeno je namreč, da izdajatelj vrednotnice za vrednotnico jamči tudi z vsem svojim premoženjem. Možnost, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost vračila vseh plačil z izdajo vrednotnice ne posega v pravico potrošnika, da kljub temu, da mu je organizator potovanja ponudil vrednotnico, ponujene vrednotnice ne sprejme in od organizatorja potovanja zahteva, da svojo obveznost izpolni z vračilom vseh plačil. Z namenom zagotavljanja likvidnosti organizatorjev potovanj in s tem varstva potrošnikov se določa, da organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v dvanajstih mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije COVID-19. Predlagatelj verjame, da potrošniki dobro razumejo razmere, v katerih se je znašel turistični sektor, in da bodo v veliki večini sprejeli možnost, da se izvedba že rezerviranih turističnih paketov prestavi, saj bo njihov že vplačan znesek zavarovan z izdajo vrednotnice.

S šestim odstavkom se na koncu določa, da se ta člen uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija COVID-19. Predlagatelj meni, da je predlagana določba ustavno pravno dopustna, saj se s tem členom ne posega v pridobljene pravice. Potrošnik še naprej obdrži pravico do odstopa in do vračila vseh plačil, le da povračilo plačil lahko prejme v obliki vrednotnice. Ti razlogi pa so tudi v prid javne koristi, ki v posameznem primeru tehtanja ustavnopravno varovanih dobrin prevladajo nad načelom zaupanja v pravo in zato lahko upravičijo retroaktivno veljavo zakona.

Prijavite se za prejemanje naših najboljših ponudb!
V naši ponudbi imamo preko 30.000 hotelov in 400 različnih destinacij z letalom ali lastnim prevozom. Prosimo označite kaj vas zanima:
Vse ponudbe počitnic na enem mestu

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se