Turistično zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

V ponudi immao zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini ponudnikov Adriatic Slovenica, in CORIS po njihovih pogojih in veljavnih cenikih.

Zavarovanje z asistenco v tujini nudi več kor Evropska kartica. Evropska Kartica zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo, krije le stroške njunih zdravstvenih storitev do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Podrobne informacije na www.zzzs.si.

Zdravstveno zavarovanje krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novo nastale bolezni ali poškodbe. Izbirate lahko med posameznim, družinskim ali skupinskim zavarovanjem, ki se sklenejo za določen čas (do 1 leta), za določen znesek kritja (osnovno, dvojno, trojno, milijon…) in za določeno področje potovanja (Evropa, Svet).

Namen potovanja je lahko izlet za en dan, počitnice, daljša potovanja, službena pot ali študij.

Posamezno zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki se odpravljajo v tujino.

Družinsko zavarovanje je namenjeno družinskim članom, ki bivajo na istem naslovu in skupaj potujejo v tujino. Družina so starši in njihovi otroci do 21. oz. 26. leta starosti, možne pa so tudi številne druge kombinacije (zakonca, izven zakonska partnerja, mati in sin, brat in sestra mlajša od 26 let, stari starši in vnuki, istospolna partnerja). Premija je enaka, ne glede na število družinskih članov.

Skupinsko zavarovanje se lahko sklene, ko v tujino potuje vsaj 9 oseb. Pomembno je, da skupina potuje skupaj in na isto destinacijo. Pri večjem številu oseb so možni dodatni popusti.

Starejše osebe nad 70., 75. in 85.let imajo starostno doplačilo na izbrano premijo od 50-100%.

S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite :

  • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
  • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
  • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
  • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
  • nujne zobozdravstvene storitve,
  • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
  • iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,
  • prevoz v domovino in številne druge oblike pomoči.