Zavarovanje rizika odpovedi zaradi bolezni

Zavarovanje odpovedi potovanja za primer bolezni lahko sklenete sami ali to naredimo mi v vašem imenu.

Potnike, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnimi pogoji poslovanja organizatorja potovanja.

Iz katerega razloga in kako lahko odpovem rezervacijo in dobim povračilo ?

Na dan prijave lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi bolezni potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. 

Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru nenadnega poslabšanja zdravja. Do poslašanja zdravja mora priti po skleniti pogodbe o potovanju in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila potrdila. Na zdravniškem potrdilu mora biti napisan dan poslabšanja zdravja, kratka anamneza in potek zdravljenja. Splošna zdravniška potrdila v smislu "Zaradi bolezni odsetujem potovanje", niso ustrezna. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške. Drugi razlogi odpovedi, ki se ne nanašajo na nenadno poslabšanje zdravja, niso kriti oziroma vključeni v zavarovanje. 

Če pride do odpovedi pogodbe o potovanju zaradi določene bolezni, ni mogoče zaradi iste bolezni odpovedati nove pogodbe, če je do sklenitve nove pogodbe prišlo po odpovedi prve pogodbe. 

Ali lahko odpovem potovanje zaradi nosečnosti ?

V zavarovanje odpovedi potovanja zaradi bolezni ni vključena odpoved zaradi nosečnosti in zdrastvenih tveganj ali stanj povezanih z nosečnostjo.

Kdaj moram javiti odpoved potovanja, ki ga imam zavarovanega ?

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi , oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Osebni zdravnik, pediater ali specialist, izda v primeru odpovedi potovanja zaradi bolezni zdravniško potrdilo, na katerem morajo biti napisani bolezenski znaki, kdaj je do poslabšanja zdravstenega stanja prišlo in za kakšno bolezen gre. V tem primeru ste upravičeni do vračila celotnega zneska, zmanjšanega za zavarovalno premijo 5 % in administrativne stroške 22 eur. Zdravniška potrdila kot so npr. "na željo pacienta izdajam potrdilo, da oseba ne more potovati zaradi bolezni", niso ustrezna, ker ne vsebujejo zgoraj navednih podatkov.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00).

Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno na e-mail info@pocitnice.si ali travel@pocitnice.si ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

Koliko časa traja postopek odobravanja povračila ?

Po prejemu zdravniškega potrdila, ki mora biti poslan na info@pocitnice.si ali na travel@pocitnice.si, ki dokazuje zakaj je do odpovedi prišlo in kdaj, steče postopek odobravanja povračila, ki traja 3 - 5 tednov. Predlagamo, da skupaj z odpovedjo in zdravniškim potrdilo pošljete tudi številko transakcijskega računa na katerega želite povračilao, ime in priimek lastnika računa in njegov naslov.

Koliko denarja dobim nazaj, če imam zavarovanje odpovedi potovanja zaradi bolezni ?

Povrne se celoten vplačan znesek zmanjšan za zavarovalno premijo in 20 eur administrativnih stroškov. Če zavarovanja nimate, se obračunajo stroški odpovedi v skladu s splošnimi pogoji poslovanja organizatorja potovanja.