COVID 19: Kritje obstaja tudi v primeru pozitivnega testa z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhajajo vse potrebne navedbe, da je bolnik zbolel za Covidom-19 po sklenitvi zavarovanja in nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja in mu to onemogoča potovanje.

Zavarovanje odpovedi potovanja za primer bolezni lahko sklenete sami ali to naredimo mi v vašem imenu pri različnih zavarovalnicah kot so SAVA, ALLIANZ, GENERALI, CORIS, TRIGLAV,... Izbor zavarovalnice je odvisen tudi od odhodnega letališča in organizatorja potovanja.

Potnike, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Za odpoved potovanja iz razloga covid pozitivnega Covid izvida je obvezno potrebno dostaviti pozitiven izvid na PCR testu. Potrdilo iz hitrega testa ni ustrezno, ker takšno testiranje ni dovolj natančno. 

Kako lahko odpovem vplačano potovanje?

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru nenadnega poslabšanja zdravja in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila potrdila. Na zdravniškem potrdilu mora biti napisan dan poslabšanja zdravja, kratka anamneza in potek zdravljenja. Splošna zdravniška potrdila v smislu "Zaradi bolezni odsetujem potovanje", niso ustrezna. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.

Kdaj moram javiti odpoved potovanja, ki ga imam zavarovanega ?


Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi , oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Osebni zdravnik, pediater ali specialist, izda v primeru odpovedi potovanja zaradi bolezni zdravniško potrdilo, na katerem morajo biti napisani bolezenski znaki, kdaj je do poslabšanja zdravstenega stanja prišlo in za kakšno bolezen gre.  V tem primeru ste upravičeni do vračila celotnega zneska, zmanjšanega za zavarovalno premijo 5 % in administrativne stroške 15 eur.

Zdravniška potrdila kot so npr. "na željo pacienta izdajam potrdilo, da oseba ne more potovati zaradi bolezni", niso ustrezna, ker ne vsebujejo zgoraj navednih podatkov. 

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00).

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh Pocitnice.si poslovalnicah.

Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

Podrobne informacije zavarovalnice SAVA o zavarovanju rizika odpovedi potovana, si lahko preberete na tej povezavi.

 

Prijavite se za prejemanje naših najboljših ponudb!
V naši ponudbi imamo preko 30.000 hotelov in 400 različnih destinacij z letalom ali lastnim prevozom. Prosimo označite kaj vas zanima:
Vse ponudbe počitnic na enem mestu

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se